JE ČAS vykročit ze svého stínu...

Transformovat svou mysl a vyléčit tělo. Začít zářit.

 Zbavit se strachů, limitujících přesvědčení, které ti nedovolují překročit tvůj stín. Paralizují tě a nutí tě držet se zpátky. Odkládat své potřeby a touhy.

Umět bez výčitek svědomí, říct dost. Vědět, kde máš své hranice a umět si je "ochránit".  Vědět, co ty sama opravdu chceš a jak toho dosáhnout. 

KDO JSEM?

Kateřina Fadljevičová

Holistická koučka/Průvodkyně vnitřním vesmírem ženy

Propojuji dvě řemesla, Masérky-terapeutky & Osobní koučky. Cesty se mnou jsou tak opravdu transformační. Pracuji hlavně se ženami v pomáhajících profesích. Učím, jak se nebát pohledu do sebe, jak pracovat se strachy. Pomáhám jim naladit se na svou intuici a rozumět signálům těla. Pojmenovat a zvládat své strachy. Díky tomu tak, žít s pocitem bezpečí, jistoty, radosti. V dostatku a s nezbytnou sílou pomáhat dál svým klientům. Bez pochybností, bez vyhoření. Jsem jim průvodcem při ukotvení sebe-vědomí a realizaci konkrétních změn v denním životě.

Cíleně k tomu využívám holistických technik  somatického a kognitivně behaviorálního koučinku, NLP, body work a mindfulness metod. Ruku v ruce s faktickými poznatky  neurovědy a psychologie.

 

Možná se to tebe netýká. A to je jenom dobře, užívej si naplno život dál. Ale pokud ano, tak není třeba smutnit. Je cesta, jak z toho ven.

Skutečná vnitřní transformace znamená pojmenovatzměnit své limitující nevědomé vzorce. Znamená začít dělat konkrétní kroky, které se reálně projeví ve tvém životě . 

Moje osobní transformace byla dlouhá a trvala roky.  Ale nyní jsem pevně na své vlastní cestě a ve své síle, i když je "venku pod mrakem a vane vítr". Nebojím se. Protože umím pracovat se svými strachy. Vím, co chci a jak k tomu reálně dojít. Vím, kdo jsem. Můžeš se cítit stejně.

A tvoje cesta k vlastnímu sebe-vědomí může být podstatně kratší než ta moje. Protože pokud si dovolíš řici si o podporu, vyhneš se na své cestě mnoha slepým uličkám. To je jedna z mých osobních zkušeností, a proto ji předávám dál. Třeba i tobě, pokud jsi rozhodnutá pro změnu.

Vnitřní osobní transformace je to jediný lék na nezdravé vztahy i ne-dostatek. Je to cesta k vnitřnímu klidu a síle. K žití s radostí a vášní.  Ráda budu tvojí průvodkyní. Protože Já v tebe věřím, ikdyž Ty možná ne. Zatím...